Nasze certyfikaty

Szybko i łatwo pomagamy naszym wykwalifikowanym pracownikom z branży elektrycznej i ślusarskiej.

Certyfikaty, takie jak np. zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, zaświadczenia o odpowiedzialności cywilnej pracodawców oraz zaświadczenia z/dla kasy chorych są dla nas sprawą oczywistą.

DQS

Certyfikacja firm Gerhard Osterkamp + CO, Ostmon GmbH, Gerhard Osterkamp Elektromontage GmbH, Osterkamp Techno Support GmbH oraz WIEMAX Technik GmbH zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2015 Zarządzanie jakością i SCP

Arbeitsagentur

Zezwolenie na zatrudnianie tymczasowe pracowników wydane przez Regionalny Urząd Pracy Dolnej Saksonii Bremy dla firm Gerhard Osterkamp + CO, Ostmon GmbH, Gerhard Osterkamp Elektromontage GmbH, Osterkamp Techno Support GmbH sowie WIEMAX Technik GmbH

IHK

Wpis do rejestru handlowego Oldenburskiej Izby Rzemieślniczej dla handlu elektrotechnicznego firm Gerhard Osterkamp + CO , Ostmon GmbH sowie Gerhard Osterkamp Elektromontage GmbH

Niedersachsen

Świadectwo zwolnienia do odliczania podatku przy świadczeniu usług budowlanych zgodnie z § 48 b ust. 11 p. 1 dla firm Gerhard Osterkamp + CO, Ostmon GmbH, Gerhard Osterkamp Elektromontage GmbH, Osterkamp Techno Support GmbH oraz WIEMAX Technik GmbH

BG ETEM

Certyfikat zgodności stowarzyszenia zawodowego BG ETEM dla firm Gerhard Osterkamp + CO, Ostmon GmbH , Gerhard Osterkamp Elektromontage GmbH, Osterkamp Techno Support GmbH oraz WIEMAX Technik GmbH

Radioaktiv

Zezwolenie zgodnie z § 15 Rozporządzenia w sprawie ochrony przed promieniowaniem (StrlSchV) na zatrudnienie w zakładach lub organizacjach osób trzecich wydane przez państwową radę nadzorczą ds. handlu w Oldenburgu dla firm Gerhard Osterkamp + Co, Ostmon Elektromontage GmbH, Osterkamp Techno Support GmbH i Gerhard Osterkamp Elektromontage GmbH.